Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Vedení školy informuje
Verze pro tisk Poslat někomu tento článek

Zápis 2016 - slovo pro rodiče
3591 Čtenářů

Slovo paní ředitelky M. Gottfriedové k blížícímu se zápisu do 1. tříd...

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

nastal čas, kdy se budete rozhodovat (nebo se již rozhodujete), kterou základní školu bude Váš prvňáček navštěvovat. Toto rozhodování nemusí být vždy jednoduché a zároveň právě ono může mít zásadní vliv na to, jak bude probíhat vzdělávání Vašeho dítěte nejen v 1. třídě, ale i v celém jeho dalším životě.

Základní škola Trmice už více než deset let usiluje o to, aby byla školou kvalitní a přívětivou. Aby v ní každé z dětí nacházelo inspirující vzdělávací i životní prostředí pro svůj rozvoj a růst. Aby v ní vládla tvůrčí a radostná atmosféra a děti do ní chodily rády. Toto naše úsilí nese své ovoce a dnes už můžeme s hrdostí říci, že jsme i daleko za hranicemi našeho regionu odbornou i laickou veřejností považováni za školu dosahující mimořádných kvalit.

V několika bodech Vám předkládáme základní pilíře filozofie naší školy. Třeba Vám tyto informace pomohou v rozhodování o výběru školy pro Vašeho budoucího prvňáčka.

 

Chceme být školou otevřenou všem dětem.

V souladu se současným stavem poznání v oblasti pedagogických věd jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání všech dětí v běžné vzdělávací skupině je přirozeným vzdělávacím prostředím, které odpovídá realitě života a které v sobě skýtá celou řadu podnětů a inspirace, jichž je možné hojně využívat v procesu výchovy a vzdělávání – k užitku a prospěchu všech dětí.


Chceme každému dítěti poskytovat kvalitní vzdělávání, přizpůsobené individuálním zvláštnostem a specifikům každého jednotlivce.

 Plně si uvědomujeme, že každé dítě je jedinečné a jako takové potřebuje pro své vzdělávání vytvořit optimální podmínky. Základním principem výuky je maximální možné přizpůsobení volby výukových cílů, prostředků a metod individuálním schopnostem dětí. Taková výuka umožňuje harmonický rozvoj vědomostí, dovedností i postojů dětí. Taková výuka umožňuje každému dítěti maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem.

 

Chceme všechny děti jak po stránce vědomostí, tak po stránce lidské dobře připravit na budoucí život.

Uvědomujeme si, že děti připravujeme na budoucí život. Připravujeme je na práci v profesích, které dnes ještě neexistují, na práci s technologiemi, které dnes ještě nejsou objeveny. Proto při vzdělávání klademe důraz na rozvoj logického a samostatného myšlení, na rozvoj komunikace a na schopnost spolupráce. Uvědomujeme si, že právě děti dobře vybavené těmito důležitými životními dovednostmi budou v dospělosti schopny flexibilně reagovat na nové podněty a potřeby společnosti a světa.

 

Chceme ve škole vytvářet podnětné prostředí, v němž každé dítě najde dostatek příležitostí a podnětů pro objevení svých schopností a talentů.

Jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání na základní škole je pro každé dítě velmi důležité, neboť zde jsou kladeny základy pro další vzdělávání a sebevzdělávání dětí. Usilujeme o to, aby každé dítě našlo ve škole dostatek příležitostí pro objevení svých silných stránek, aby neztratilo chuť k dalšímu vzdělávání, aby mělo potřebu dále se vzdělávat, rozvíjet svoji osobnost a stát se tak dobrým a vzdělaným člověkem, který bude přínosem pro celou společnost. 

 

Chceme, aby děti ve škole nalézaly svůj „druhý domov“, aby do školy rády a bez obav chodily nejen za svým vzděláváním, ale také ve svém volném čase.

Usilujeme o to, aby děti nacházely ve škole přívětivé, vlídné a bezpečné prostředí. Výuku zpestřujeme zajímavými vzdělávacími projekty a dětem nabízíme rovněž bohatou škálu zájmových činností. Usilujeme o to, aby škola byla přirozeným vzdělávacím, společenským i kulturním centrem města Trmice, aby byla místem všestranného rozvoje dětí a v tomto duchu též ochranou před negativními vlivy společnosti (kriminalita, různé druhy závislostí atp.).

 

Vážení rodiče,

pokud pro svého budoucího školáka zvolíte trmickou základní školu, nemůžeme Vám slíbit, že nikdy nedostane špatnou známku, a že bude vždy ve všem vynikat. Ani Vám nemůžeme slíbit, že bude všemi spolužáky oblíbený a že na třídních schůzkách uslyšíte jen samou chválu.

Můžeme Vám však slíbit, že uděláme všechno pro to, aby Váš školák chodil do školy rád, aby měl chuť učit se a objevovat nové věci a tato chuť aby ho neopouštěla. A můžeme Vám také slíbit, že ho budeme mít rádi, a že mu se zdravou kombinací pedagogické přísnosti a vlídnosti budeme pomáhat k tomu, aby se stal vzdělaným a dobrým člověkem.


Mgr. Marie Gottfriedová
ředitelka Základní školy Trmice
Zápis 2016 - slovo pro rodiče | Přihlásit se / Vytvořit účet | 0 Komentáře
Komentáře jsou dílem odesílatele. Nemůžeme ručit za jejich obsah.


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke