Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Vedení školy informuje
Verze pro tisk Poslat někomu tento článek

Slovo paní ředitelky k nové organizaci tříd a výuky
2474 Čtenářů

S novým školním rokem přicházejí i novinky v chodu školy...

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

stojíme na prahu školního roku 2016/2017 a po zaslouženém prázdninovém odpočinku se znovu těšíme na to, až naše trmická základní škola ožije pravidelným ruchem a společnou prací.

Každý školní rok přináší něco nového, zajímavého a oživujícího. Něco, co nás někam posouvá, co nás inspiruje, co je pro nás zpestřením a vykročením ze stereotypu. A nejinak tomu bude i letos. Po pečlivém zvažování jsme se rozhodli změnit organizaci výuky na 2. stupni a v důsledku toho také uspořádání tříd v naší škole.

Dosavadní výuková praxe byla taková, že každá třída 2. stupně měla svoji kmenovou učebnu, v níž pobývala s několika malými výjimkami celý den a v níž se podle rozvrhu hodin střídali vyučující jednotlivých předmětů. Takový způsob výuky byl možná organizačně jednodušší, avšak méně kreativní a bohatý na různé metody a formy práce, využití pomůcek a dalších výukových materiálů. Zjednodušeně řečeno – co si učitel do třídy přinesl, to měl on i žáci během výuky k dispozici.

Po četných poradách s učiteli naší školy jsme došli k závěru, že bychom rádi učili pestřeji, zajímavěji, kreativněji a šli cestou tzv. odborných učeben. V praxi to znamená, že učitelé jednotlivých předmětů mají svoji odbornou učebnu a budou to naopak žáci, kdo do nich na výuku těchto předmětů budou přicházet. Odborné učebny už při překročení prahu nenechají nikoho na pochybách o tom, jakému předmětu jsou určeny a skýtají zajímavý a inspirativní prostor pro jeho výuku.

Ačkoli takováto organizace představuje větší nároky na pohyb žáků a způsobí celkově větší rumraj v prostorách školy během přestávek, jsme přesvědčeni o tom, že bude pro žáky i učitele přínosem a velmi významně podpoří další zkvalitnění výuky na 2. stupni.

Aby se nekomplikovaně mohli během přestávek přesouvat do odborných učeben všichni žáci 2. stupně, i ti pohybově handicapovaní, situovali jsme třídy 2. stupně (s výjimkou 6. třídy) do přízemí obou křídel školní budovy. Třídy 1. stupně (s výjimkou 5. B) jsou naopak situovány do pater obou křídel školní budovy. Tímto způsobem zůstane zachováno oddělení mladších a starších žáků a zároveň bude umožněn bezbariérový pohyb všem žákům 2. stupně a jejich nekomplikovaný přesun do odborných učeben.

Konkrétní uspořádání tříd v tomto školním roce je následující:

Pavilon A (bývalý 2. stupeň)

Patro:           4. A, 4. B, 5. A, 6. třída

Přízemí:       7. B (učebna matematiky a zeměpisu), 9. A (učebna anglického jazyka), 9. B (učebna dějepisu, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství)

Pavilon B (bývalý 1. stupeň)

Patro:             Přípravná třída A, Přípravná třída B, 1. A, 1. B, 2. třída, 3. A, 3. B

Přízemí:        5. B, 7. A (učebna přírodopisu a chemie), 8. A (učebna českého jazyka), 8. B (učebna matematiky a fyziky)

V příslušném pavilonu mají rovněž žáci daných tříd umístěny své šatny.

 

Každá nová věc, každá změna vyžaduje určitý čas na přivyknutí. My všichni, učitelé i žáci, si postupně budeme nový způsob a organizaci výuky osahávat. Chvíli nám patrně potrvá, než si zvykneme na nové uspořádání, na větší pohyb během přestávek apod., přesto jsme však přesvědčeni o tom, že nám tento nový impuls přinese mnoho užitku, že nás společná školní práce a vzdělávání bude ještě víc bavit, že v naší škole bude výuka ještě zajímavější a přitažlivější a že společně zažijeme mnoho nových zajímavých objevů a radosti.
Slovo paní ředitelky k nové organizaci tříd a výuky | Přihlásit se / Vytvořit účet | 0 Komentáře
Komentáře jsou dílem odesílatele. Nemůžeme ručit za jejich obsah.


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke